CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Dữ liệu được thu thập của thành viên/khách hàng trên trang web bao gồm tên, email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng trong phần liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải có thông tin để được tư vấn hoặc mua sản phẩm và để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Ansmart Garden có thể cung cấp thông tin cho bên thứ 3 là bên vận chuyển để giao hàng tới cho khách hàng.

Thành viên/khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ thông tin do mình cung cấp và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trong hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên/khách hàng có trách nhiệm báo cáo ngay mọi hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật hoặc lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bất kỳ bên thứ ba nào cho trang web của chúng tôi để có biện pháp giải quyết hợp lý.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên/khách hàng cung cấp để:
+ Liên hệ tạo đơn hàng, giao hàng cho thành viên/khách hàng khi nhận được yêu cầu từ thành viên/khách hàng
+ Cung cấp thông tin về sản phẩm đến thành viên/khách hàng nếu có yêu cầu từ thành viên/khách hàng
+ Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi cung cấp
+ Gửi thông báo các hoạt động trên website của chúng tôi.
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên/khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch 
+ Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên/khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu của Chúng tôi hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên/khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đối tượng được tiếp cận sử dụng thông tin cá nhân của thành viên/khách hàng thuộc những trường hợp sau:
+ Nhân viên của Chúng Tôi
+ Các đối tác vận chuyển có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ của Chúng Tôi. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuỳ theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ thành viên/khách hàng dùng sử dụng dịch vụ do Chúng Tôi cung cấp.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG/THÀNH VIÊN TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Thành viên/Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với admin website thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

+ Mọi tranh chấp phát sinh giữa Chúng Tôi và thành viên/khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong 2 bên có quyền đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
+ Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn…và liên lạc với Chúng Tôi. Chúng Tôi sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.
Thông tin cá nhân của thành viên/khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của ansmart.vn đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên/khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên/khách hàng
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên/khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên/khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên/khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ, hợp đồng 
Ban quản lý yêu cầu các thành viên/khách hàng khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên/khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên/khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phạm Ngọc Sơn  Địa chỉ: Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình

Hotline: 0989657172  Email: info@ansmart.vn  Website: ansmart.vn