Chọn phương thức
quét thanh toán tại vietcombank
Giảm ngay 20.000đ khi quét Qrcode
Ghi nội dung: SAN VUON + số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

Ghi nội dung: MUA LE + số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

Ghi nội dung: combo+ số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

quét thanh toán momo
Giảm ngay 20.000đ khi quét Qrcode
Ghi nội dung: Sân vườn + số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

Ghi nội dung: Mua lẻ + số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

Ghi nội dung: Combo + số đt + email
(thay @ bằng dấu cách)

Quét thanh toán xong hệ thống tự hoàn tất
Hãy kiểm tra email sau 1-3 phút hoặc nhấn vào đây thông báo zalo nếu chưa nhận được email 
Quét thanh toán xong hệ thống tự hoàn tất
hãy kiểm tra email sau 1-3 phút hoặc nhấn vào đây thông báo zalo nếu chưa nhận được email