DỰ TOÁN CHI PHÍ THI CÔNG VÀ THIẾT BỊ LỌC HỒ CÁ

VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Bùi nhùi ép nhiệt (không keo) tấm 10       490,000       4,900,000
Chổi lọc 80 cm cái 150         20,000       3,000,000
Bơm 35000 luồng cái 2    2,500,000       5,000,000
Bơm 16000 thác cái 1    1,600,000       1,600,000
Đĩa sủi 30cm chiếc 1       350,000          350,000
Sủi tích điện 120 cái 1    2,500,000       2,500,000
Nắp thoát đáy hồ koi bằng đá chiếc 3       300,000          900,000
Hút mặt hồ koi nhấp nhô phi 60 chiếc 3       550,000       1,650,000
Đèn UV 100w chiếc 3       650,000       1,950,000
Bộ đổi nguồn 24v/150w cái 1       750,000          750,000
Phụ kiện tủ điện, áttomat…. 5 200,000       1,000,000
Công lắp lọc, điện 6 600,000       3,600,000
ván nhựa composite nắp bể lọc m2 8 1,000,000       8,000,000
Đèn đá nhật hoặc đèn đá cuội chiếc 3 1,600,000       4,800,000
ĐÈN PHA 3 BÓNG led3 âm nước cái 6       650,000       3,900,000
Vận chuyển thiết bị lọc về công trình chuyến 1 1,000,000       1,000,000
    44,900,000
Đá lũa chọn tấn 6.5 1,500,000       9,750,000
Thi công ghép đá tầng cao tấn 6.5 3,200,000     20,800,000
Vườn, đồi, cây bụi lá mầu, cỏ (gia chủ mua đất) m2 10.4 3,000,000     31,200,000
Vận chuyển đá về công trình chuyến 1 6,000,000       6,000,000
Phụ kiện thi công ghép đá: axit sắt, đá cắt que hàn…       2,000,000
    69,750,000
Chưa bao gồm: Tổng   114,650,000
Chi phí thuê cẩu đá, cẩu đất lên tầng
Nhân công đi, lắp ống hệ thống lọc
Đường ống phi 110, 90, 60, 21
Dây điện, chống thấm